POLAND

Białoruś. Ostatni prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow popiera protesty: Białorusini zuchy

Pierwszy i ostatni prezydent ZSRR, twórca pieriestrojki Michai Gorbaczow owiadczy w czwartek, e uwanie ledzi wydarzenia na Biaorusi i popiera uczestników odbywajcych si tam protestów. Jego zdaniem sy…
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close