POLAND

Komornicy mają mniej pracy. Wszystko przez tarczę antykryzysową

W I póroczu 2020 r. komornicy zlicytowali o 52 proc. mniej nieruchomoci ni rok wczeniej. Wyegzekwowali te o 30 proc. mniej z wynagrodze. Przyczyn tego zjazdu komornicy upatruj nie tyle w gorszej sytu…
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close