POLAND

Pilna odprawa premiera z członkami rządu

“Polska jako pastwo ssiadujce na bieco obserwuje sytuacj za nasz wschodni granic. Rano szef polskiego rzdu skierowa list do przewodniczcego Rady Europejskiej Charlesa Michela oraz przewodniczcej Komi…
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close