POLAND

Wpływ COVID-19 na rynek kredytów i pożyczek w 2020 r.

Wydarzenia, które nastpiy od poowy marca, zmusiy wszystkich do zredefiniowania planów na rok 2020. Gospodark wstrzsny ograniczenia zwizane z pandemi koronawirusa, stanlimy w obliczu zamroenia wszelki…
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close