POLAND

USA: Trump uchylił karę więzienia dla byłego doradcy

Decyzja prezydenta oznacza, e Stone nie bdzie musia odbywa zasdzonej kary. Stone mia si stawi w zakadzie karnym do najbliszego wtorku.
Byy doradca konsekwentnie odrzuca wszelkie oskarenia i utrzymyw…
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close