POLAND

We wnętrzu Urana i Neptuna formują się diamenty

Uran i Neptun s nazywane “lodowymi gigantami”, ale w ich wntrzu temperatura i cinienie s tak wysokie, e zachodz niesamowite reakcje chemiczne. Astronomowie uwaaj nawet, e w takich warunkach formuj si…
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close