POLAND

Zyski banków spadną 80-85 proc. Mniejsze z nich mogą zanotować stratę

“Poczony efekt obnienia stóp procentowych, braku moliwoci wzrostu dochodów odsetkowych z tytuu nowych kredytów i wzrostu odpisów o 50 proc. zmniejszy wynik finansowy sektora o 80-85 proc. W takiej sy…
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close