POLAND

Onet: Żona prezentera TVP Info dyrektorką w PKP. Spółka potwierdza


Onet uzyska³ potwierdzenie informacji, która w mediach kr±¿y³a od kilku dni. Lucyna Klein-Klarenbach, ¿ona jednego z najbardziej zaanga¿owanych prezenterów TVP Info, objê³a posadê dyrektorsk± w pañstwowej spó³ce.

Polskie Koleje Pañstwowe oficjalnie potwierdzi³y, ¿e ¿ona Adriana Klarenbacha, prezentera TVP Info, zosta³a zatrudniona w spó³ce – informuje Onet.pl.

Lucyna Klein-Klarenbach, ¿ona prezentera TVP Info, z posad± dyrektorsk±. PKP potwierdza

– Potwierdzam, ¿e p. Lucyna Klein-Klarenbach jest dyrektorem Biura Zarz±du PKP S.A. – stwierdzi³ cytowany przez portal Micha³ Stilger, rzecznik PKP.

Potwierdzi³y siê tym samym informacje, które od kilku dni kr±¿y³y w mediach za spraw

Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close