POLAND

Banki zostaną prawie bez zysków. ZBP podsumował obciążenia

Trzykrotna obnika stóp procentowych, brak moliwoci wzrostu dochodów odsetkowych z tytuu nowych kredytów i wzrost odpisów o 50 proc. zmniejsz wynik finansowy sektora bankowego o 80-85 proc. – wyliczy …
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close