POLAND

Fala pieniędzy zalewa rynek, akcje na giełdach zyskują

– Polityka monetarna i fiskalna oraz programy pomocowe powoduj, e rynek zalewa fala taniego pienidza, w efekcie ceny akcji na giedach rosn – mówi szef zespou analiz giedowych w banku Santander Kamil …
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close