POLAND

Matury 2020. Reżim sanitarny podczas egzaminów

Dzi ruszaj matury. Egzaminy maturalne potrwaj do 29 czerwca. W zwizku z pandemi koronawirusa egzaminy musz by przeprowadzone zgodnie z wytycznymi
przygotowanymi przez Centraln Komisj Egzaminacyjn, …
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close