POLAND

UOKiK grozi Gazpromowi karą wieszwiecej

Prezes Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszcz postpowanie przeciw Gazpromowi za brak wspópracy podczas dochodzenia antymonopolowego poda Urzd. Podkreli, e za brak udzielenia informacji grozi k…
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close