POLAND

Światowy Dzień bez Tytoniu. 70 tys. Polaków umiera rocznie z powodu palenia

Jak podkreli resort, koszty ponoszone przez spoeczestwo wynikajce z palenia tytoniu oceniane s w optymistycznym scenariuszu na ok. 892 mln z rocznie, a pesymistycznym – nawet 3 bln z rocznie.
“Z pow…
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close