POLAND

Ta asteroida nie jest podobna do żadnej innej. Nowe odkrycie astronomów

Asteroidy s uwaane za skaliste, suche i bezwadne, z orbitami w Ukadzie Sonecznym podobnymi do planet. Komety z kolei maj dugie, zaptlone orbity i s wypenione lotnym lodem, który tworzy ogon, gdy kome…
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close