“Gorliwy głupek zrobił PiS niedźwiedzią przysługę”

W ubiegym tygodniu wybucha medialna i polityczna burza wokó usunicia z Listy Przebojów Trójki piosenki Kazika “Twój ból jest lepszy ni mój”, która nawizuje do wizyty Jarosawa Kaczyskiego na cmentarzu powzkowskim 10 kwietnia.
Jaki gorliwy gupek, mylc, e robi…
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button