POLAND

“DGP”: NSA krytycznie o nowej ustawie wyborczej autorstwa PiS

Dziennikarze “DGP” podaj, e w opinii Naczelnego Sdu Administracyjnego (NSA) znaczna cz zapisów ustawy jest sprzeczna z konstytucj (jednoczenie NSA nie kwestionuje samej potrzeby uchwalenia specustawy dotyczcej wyborów prezydenta w 2020 roku).
Wady ustawy to…
Read More

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close